На 19. седници Изборне комисије градске општине Чукарица донета су  РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА У СТАЛНОМ САСТАВУ и РЕШЕЊA О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ.