Радне књижице

Издавање радних књижица прослеђених на чување од фирми регистрованих на општини Чукарица

Одељење:

Одељење за канцеларијске послове, управљање људским ресурсима и бирачке спискове

Радна књижица може да се преузме само ЛИЧНО

Место предаје документације: шалтер 1 и 2

Телефон за информације: 3052-157

Напомена:
Документација се може преузети сваког радног дана 7.30-15.30.