Чланови већа


Чедомир Совтић

Ресорна задужења: комунална инфраструктура - асфалтирање улица и тротоара, сигнализација, улична расвета и ЈКП „Зеленило Београд".

тел. 3052-120,
факс 3052-472,
e-mail: csovtic@cukarica.rs

Рођен је 14.02.1983. године у Београду. Завршио је Гимназију „Борислав Петров – Браца” у Вршцу. Завршио је Факултет за пословне студије, Мегатренд универзитет у Београду, смер Међународно пословање, и стекао звање Дипломирани економиста. Од јула 2008. године до септембра 2009. године, радио је као Менаџер продаје – Преузимач ризика, Организатор продаје, у Компанији ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Од јула 2011. године до октобра 2014. године, радио је као Предузетник - Мењачница „Неша“. Од јуна 2015. године до јуна 2019. године, запослен у Градском правобранилаштву града Београда, са звањем самостални саветник за финансијско материјалне послове. Положио је Државни стручни испит. Поседује Потврду о завршеној обуци „Основи финансијског управљања и контроле“, Уверење за корпоративно управљање у јавним предузећима, као и Сертификат за израду ЕУ Пројеката. Члан Српске напредне странке. Говори енглески језик. Ожењен, отац једног детета.


Славиша Шотра

Ресорна задужења: предузетништво и запошљавање, омладина и спорт.

 тел. 3052-120 
 факс 3052-472 
 e-mail: ssotra@cukarica.rs

Рођен 06.11.1969. године. По занимању је специјалиста струковни инжењер машинства. Од 2004. до 2014. године радио као руководилац и менаџер Спортског центра Ковилово. У току рада на стрелишту учествовао у организацији и спровођењу манифестација за национална и међународна такмичења, као што су Европско првенство и Светски куп 2005. године, Финале Светског Купа 2007. године, Светски куп 2008. године, Европско и Светско првенство 2011. године, Гранд При такмичења града Београда од 2005. до 2014. године. Инструктор је и судија у спорту стрељаштво на летеће мете Србије. Од 2014. године руководилац предузећа Алфина д.о.о. Нова Пазова. Ожењен, отац двоје деце. Члан Српске напредне странке.


Жељко Рабљеновић

Ресорна задужења: саобраћај („Ластa", „ГСП", превоз деце), ЈКП „Водовод и канализација", ванредне ситуације.

тел. 3052-115,

факс 3052-470,

e-mail: zrabljenovic@cukarica.rs

 

 

 

Рођен 04.09.1956. године у Костајници. У Београду живи и ради од 1985. године, а на Чукарици од 1990. године. Завршио Електротехничку и Вишу техничку школу, положио стручни испит, стекао лиценцу за испитивање и атестирање електро и хидрауличких постројења, стекао Уверење за самостално извођење радова на постројењима за вертикални и коси транспорт.

Радио од 1977. године до 1992. године у електромашинској индустрији на пословима: техничке припреме, техничке израде и разраде конструкција, контроле и руковођење контролом, надзором, руковођење градилиштима и руковођење пословним центрима. Од 1992 године до 2014 године приватник. Од 2012. године, одборник Скупштине градске општине Чукарица. Од 2014. године, члан Већа Градске општине Чукарица.

Добровољно учествовао у одбрани нашег народа и наше земље. Члан Српске напредне странке.


Стана Лукић

Ресорна задужења: предшколске установе, особе са инвалидитетом и здравство, социјална политика и ромска питања, СКГО.

тел. 3052-120,

факс 3052-472,

e-mail: stlukic@cukarica.rs

 

 

 

 

 

Рођена 15.04.1965. године на Косову и Метохији. Основну и средњу школу завршила у Београду. Звање вишег физиотерапеута стекла 1986. године на Вишој медицинској школи у Београду. Те године почиње и да ради у ДЗ „Др Симо Милошевић" на Бановом брду. Радила и као главна сестра сектора Баново брдо. Од 2014. године члан Већа Градске општине Чукарица. Члан Српске напредне странке. Удата, мајка двоје деце.


Дејан Јањић

Ресорна задужења: основно, средње, више и високо образовање, односи са верским заједницама.

тел. 3052-135,

факс 3052-473,

e-mail: djanjic@cukarica.rs

 

 

 

 

Рођен 1971. године у Београду. По занимању инжењер електротехнике. Запослен у Радио телевизији Србије од 1992. године. Радио као руководилац одељења емитовања до 2012. године. Обављао дужност председника Управног одбора ЈП „Пословни простор општине Чукарица" од 2004. до 2008. године. Члан Већа ГО Чукарица од 2012. године. Члан политичког покрета Самостални ДСС.

Никола Ђукановић

Ресорна задужења: привреда, пољопривреда, водопривреда и екологија.

тел. 3052-120,

факс 3052-472,

e-mail: ndjukanovic@cukarica.rs

 

Рођен је 13.12.1980. године у Вировитици. Основну и средњу школу завршио је у Београду. Дипломирао је на Географском  факултету Универзитета у Београду - смер дипломирани демограф. Члан је Српске радикалне странке од 1997. године, у којој је поред бројних страначких функција био у радном односу. Тренутно је на функцији председника Општинског одбора Чукарица. У мандату 2004-2008 био је одборник у Скупштини ГО Чукарица, а у мандату 2008-20012 одборник у Скупштини града Београда. За одборника Скупштине ГО
Чукарица био је изабран 2008. и 2016. године.

 


Александар Благојевић

Ресорна задужења: имовинско-правни и грађевински послови, урбанизам, привремено насеље Макиш и привремени објекти.

тел. 3052-115,

факс 3052-470,

e-mail: ablagojevic@cukarica.rs

 

 


Рођен 1962. године у Новој Вароши. Од 1979. године живи на Чукарици. По струци је дипломирани економиста, и има положен државни стручни испит.  Између осталог, радио је у ЈКП „Градска чистоћа", У „Привредној комори Београд", „Српској банци а.д.". Од 2012. до 2016. године био је одборник у СО Чукарица. Ожењен, отац једног детета. Члан Покрета социјалиста. Говори енглески језик.


Горан Ускоковић

Ресорна задужења: стајалишта, ЈКП "Градска чистоћа", комунална инспекција и полиција, зоохигијена, невладине организације, односи са удружењима грађана, РВИ и култура.

тел. 3052-120,

факс 3052-472,

e-mail: guskokovic@cukarica.rs 

 

 


Рођен 27. августа 1965. године. По занимању дипломирани правник. Радио је у Градском стамбеном предузећу у периоду од 1985. до 1990. године. У ЈП „Београдске електране" радио је у периоду од 1990. до 1997. године, а у приватној фирми у периоду од 1997. до 2007. године. У периоду од 2007. до 2009. године запослен у ЈП „Железнице Србије". Обављао је функцију члана Већа Градске општине Вождовац у периоду од 2010. до 2016. године. Члан Српске напредне странке. Говори енглески језик.