Радна тела

Скупштина општине образује радна тела у виду комисија и савета, ради разматрања појединих питања из своје надлежности. Скупштина, по потреби може образовати повремене комисије, радне групе и друга повремена радна тела, ради разматрања појединих питања из своје надлежности.

Скупштина бира чланове радних тела из реда одборника и грађана.

Радна тела Скупштине ГО Чукарица су:

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО ЧУКАРИЦА

За председника:

Игор Митровић, дипл.правник, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

За заменика председника:

Весна Стојковић, дипл. правник, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

1. За члана: Оливера Јовановић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

За заменика члана: Гордана Радић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

2. За члана: Филип Жугић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

За заменика члана: Вијебор Гавриловић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

3. За члана: Тамара Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

За заменика члана: Александар Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

 

4. За члана: Александра Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

За заменика члана: Верка Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

 

5. За члана: Никола Томашевић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

За заменика члана: Небојша Пршић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

 

6. За члана: Павле Срдић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

За заменика члана: Зоран Драгићевић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

 

За секретара: Бојан Поповић, дипл.правник

За заменика секретара: Владислав Младеновић, дипл.правник

Технички секретар: Гордана Поповић, дипл. правник

 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА

За председника:

1. Mилица Милетић, (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.)

 

За чланове:

2. Милан Раонић (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.)

3. Гордана Љубичић (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.)

4. Милош Јовановић (СПАС-Чукарица)

5. Немања Јосиповић (СПАС-Чукарица)

6. Миљана Каровић (ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма'')

7. Тијана Шурбатовић (ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма'')

 

КОМИСИЈA ЗА ПРОПИСЕ

 

 

КОМИСИЈA ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНА ПИТАЊА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И НАЗИВЕ ТРГОВА И УЛИЦА

 

 

КОМИСИЈA ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НАГРАДА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

 

КОМИСИЈA ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЧУКАРИЦЕ И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

 

 

САВЕТ ЗА ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 

САВЕТ ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА

 

 

САВЕТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

 

САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРУ, ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ

 

САВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 

САВЕТ ЗА ВЕРЕ

 

 

САВЕТ ЗА ПРАЋЕЊЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ И БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 

 

САВЕТ ЗА ОМЛАДИНУ

 

 

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ