Радна тела

Скупштина општине образује радна тела у виду комисија и савета, ради разматрања појединих питања из своје надлежности. Скупштина, по потреби може образовати повремене комисије, радне групе и друга повремена радна тела, ради разматрања појединих питања из своје надлежности.

Скупштина бира чланове радних тела из реда одборника и грађана.

Радна тела Скупштине ГО Чукарица су:

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГО ЧУКАРИЦА

За председника:

Игор Митровић, дипл.правник, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

За заменика председника:

Весна Стојковић, дипл. правник, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

1. За члана: Оливера Јовановић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

За заменика члана: Гордана Радић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

2. За члана: Филип Жугић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

За заменика члана: Вијебор Гавриловић, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

 

3. За члана: Тамара Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

За заменика члана: Александар Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

 

4. За члана: Александра Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

За заменика члана: Верка Јосиповић, на предлог одборничке групе СПАС-Чукарица

 

5. За члана: Никола Томашевић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

За заменика члана: Небојша Пршић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

 

6. За члана: Павле Срдић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

За заменика члана: Зоран Драгићевић, на предлог одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – ''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма''

 

За секретара: Бојан Поповић, дипл.правник

За заменика секретара: Владислав Младеновић, дипл.правник

Технички секретар: Гордана Поповић, дипл. правник

 

АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА

1.Милица Милетић, председник (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)

2.Милан Раонић, члан (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)

3.Гордана Љубичић, члан (АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ)

4.Милош Јовановић,члан (СПАС-ЧУКАРИЦА)

5.Немања Јосиповић, члан (СПАС- ЧУКАРИЦА)

6.Миљана Каровић,члан (СПС-ЈС)

7.Тијана Шурбатовић, члан (СПС-ЈС)

 

САВЕТ ЗА ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ

1.Ратомир Луковић, председник (СПС-ЈС)

2. Љиљана Јовановић Нешић, члан (СПС-ЈС)

3. Марија Гаврић, члан (СНС)

4. Весна Ћелић, члан (СНС)

5. Сузана Бабић, члан (СНС)

6. Јасмина Милошевић, члан (СПАС)

7. Немања Јосиповић, члан (СПАС)

 

САВЕТ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

1.Никола Марковић,председник (СНС)

2. Раде Петровић, члан (СНС)

3. Нада Јаковљевић, члан (СНС)

4. Божо Рајковић, члан (СПС-ЈС)

5. Никола Томашевић, члан (СПС-ЈС)

6. Вук Јанковић, члан (СПАС)

7. Здравко Топаловић, члан (СПАС)

 

САВЕТ ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА

1.Милош Јовановић, председник (СПАС)

2.Вук Јанковић, члан (СПАС)

3.Никола Ђајић, члан (СНС)

4.Саша Арсић, члан (СНС)

5.Иван Бацковић, члан (СНС)

6.Милан Срдић, члан (СПС-ЈС)

7.Миланка Пршић, члан (СПС-ЈС)

 

САВЕТ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1.Љиљана Кузмановић Вујаковић, председник (СПАС)

2.Лука Опсеница, члан (СПАС)

3.Слађана Томић, члан (СНС)

4.Драгана Спасеновић,члан (СНС)

5.Вукосав Бaдњар, члан (СНС)

6.др Рајко Срдић, члан (СПС-ЈС)

7.др Милена Новаковић, члан (СПС-ЈС)

 

САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

1.Лука Опсеница, председник (СПАС)

2.Љиљана Кузмановић Вујаковић, члан (СПАС)

3.Мирчета Ракоњац, члан (СНС)

4.Зорица Урошевић, члан (СНС)

5.Тијана Вучетић, члан (СНС)

6.Милијана Синђелић, члан (СПС)

7.Милина Дамњановић, члан (СПС-ЈС)

 

САВЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКА И КОМУНАЛНА ПИТАЊА И РАЗВОЈ

1.Марта Нешић, председник ( СПС-ЈС)

2.Небојша Пршић, члан (СПС-ЈС)

3.Синиша Лазаревић, члан (СНС)

4.Милан Раонић, члан (СНС)

5.Миодраг Милојевић, члан

6.Вук Јанковић, члан (СПАС)

7.Милош Јовановић, члан (СПАС)

 

САВЕТ ЗА ОМЛАДИНУ

1.Немања Јосиповић, председник (СПАС)

2.Марија Спасић, члан (СПАС)

3.Стефан Узелац, члан (СНС)

4.Душан Џелетовић, члан (СНС)

5.Сузана Бабић, члан (СНС)

6.Андријана Војиновић, члан (СПС-ЈС)

7.Марта Нешић, члан (СПС-ЈС)

 

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

1.Милица Милетић, председник (СНС)

2.Весна Јокановић, члан (СНС)

3.Александра Зоњић, члан (СНС)

4.Гордана Ађанчић, члан (СПС-ЈС)

5.Нада Јелић, члан (СПС-ЈС)

6.Јасмина Милошевић, члан (СПАС)

7.Марија Спасић, члан (СПАС)

 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

1.Мирослав Јаковљевић, председник (СНС)

2.Жељка Ђурђевић, члан (СНС)

3.Никола Марковић, члан (СНС)

4.Владимир Гарић, члан (СПС-ЈС)

5.Владислав Младеновић, члан (СПС-ЈС)

6.Јaсмина Милошевић, члан (СПАС)

7.Мaрија Спасић, члан (СПАС)

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НАГРАДА ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Синиша Лазаревић ,председник (СНС)

2. Александар Томић, заменик председника (СПС-ЈС)

3. Мирко Стаматовић, члан (СНС)

4. Иван Бацковић, члан (СНС)

5. Милутин Шошкић, члан (СПС-ЈС)

6. Марко Милојевић, члан (СПС-ЈС)

7. Здравко Топаловић, члан (СПАС)

8. Вук Јанковић, члан (СПАС)

9. Љиљана Кузмановић Вујаковић, члан (СПАС)

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЧУКАРИЦЕ И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

1. Ратомир Луковић, председник (СПС-ЈС)

2. Марко Вигњевић, члан (СПС-ЈС)

3. Мирчета Ракоњац, члан (СНС)

4. Нада Јаковљевић, члан (СНС)

5. Гордана Љубичић, члан (СНС)

6. Милош Јовановић, члан (СПАС)

7. Лука Опсеница, члан (СПАС)

8. Бранко Стојковић, члан – Општински одбор СУБНОР-а Чукарица

9. Никола Кривошић, члан – Удружење потомака солунских ратника „Др Арчибалд Рајс)

10. Живота Јоксимовић, члан – Савез потомака ратника Србије од 1912. до 1920. - Општински одбор Чукарица

11. Зоран Косанић, Члан – Српски ратни ветерани општине Чукарица

12. Новица Стевановић, члан – Југословенска војска у Отаџбини од 1941. до 1945.