Информатор о раду

Информатор о раду у складу са изменама закона објављен је на порталу Повереника за информације од јавног значаја.