Хиподром

Хиподром

Хиподром код Цареве ћуприје изграђен је 1914. и најстарији је спортски објекат у Београду. Указом краља Александра од 15. новембра 1920. уступљено је Дунавском колу јахача "Кнез Михајло" државно земљиште на бесплатан закуп на период од 75 година "ради подмирења земаљске потребе у стварању сталне стазе за јавне коњске утакмице". Те године одржан је први галопски дерби и прва трка Града Београда, које од тада постају традиционалне. У септембру 1930. године одржане су прве касачке трке ревијалног карактера.

Управљање хиподромом одузето је Дунавском колу јахача 1949. након национализације. Потом тркалиште добија назив "Хиподром Београд". Од 1980. водио се као део Градског завода за физичку културу, а 1988. Извршни одбор Скупштине града Београда земљиште на коме се налази хиподром (површине од око 23 хектара) дао је у тридесетогодишњи закуп Друштвеном предузећу "Хиподром Београд". Одлуком Скупштине града Београда од 29. фебруара 2008. "Хиподром Београд" постао је јавно предузеће чији је оснивач Град Београд.

Тркачки дани одржавају се по правилу недељом поподне, од априла до октобра.

Јавно предузеће "Хиподром Београд"
Паштровићева 2, тел. 3543-839, www.hipodrombeograd.rs