opstina_cukarica_mАКТИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Политика квалитета , као скуп правила по којима се одлучује, најпре сe огледа у култури рада и свести  сваког дела организације, а заснива се на услугама усаглашеним у потпуности са захтевима грађана/корисника.

При томе, политика квалитета одређена је позитивно правним оквиром и саставни је део укупне политике Градске општине Чукарица и оквир за дефинисање циљева кавалитета.

 

Понашање запослених у Управи Градске општине Чукарица регулисано је Кодексом понашања запослених.

 

Начелник Управе Градске општине Чукарица, на основу одредбе члана 50. Статута ГО Чукарица доноси Инструкцију за грађане/ке о поступању пред Управом Градске општине Чукарица .

 

Акти:

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској општини Чукарица