НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе:
- Фабрика шећера, Радничка 3 и 3а (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 23/84)
- Црква Рођења Богородице са Борачким гробљем у Великој Моштаници (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 4/83)
- Црква Св. Николе у Остружници (Решење Завода за заштиту споменика културе Града Београда бр. 327/4, од 9. 5. 1969)
- Јанићева кафана у Остружници, Карађорђева 19 (Решење Завода* бр. 364/2, од 4. 4. 1972)
- Јанићеви дућани, Трг Карађорђевих устаника 4, Остружница (Решење Завода бр. 551/2, од 2. 8. 1971)
- Основна школа "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Жарково (Решење Завода бр. 308/5, од 8. 5. 1965)
- Стара школа у Жаркову, Аце Јоксимовића 2 (Решење Завода бр. 103/10, од 8. 5. 1965)
- Зграда у Тургењевљевој 1 (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 4/83)
- Зграда Ковнице новца, Пионирска 2 (Одлука, "Сл. гласник РС" бр. 30/2007)

Археолошка налазишта:
- Ледине у Жаркову (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 378/47, од 20. 10. 1947)ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре:
- Радничко насеље, Железник
- Ресторан "Рибар – код Мије Аласа", Стари обреновачки пут 14
- Ковница новца, Топчидер, Пионирска 2

Објекти сакралне архитектуре:
- Црква Св. Ђорђа, Љешка 1
- Црква Вазнесења, Жарково
- Црква Св. краља Стефана Дечанског, Железник
- Црква Преображења, Умка
- Црква Св. Николе, Остружница

Археолошка налазишта:
- Медовиште у Великој Моштаници

Објекти народног градитељства:
- Стара зграда Општине, Железник
- Стара кафана "Извор", Железник
- Зграда Старе ваге, Железник
- Зграда Старог катастра, Умка
- Стара Среска кућа, Умка


* Завод за заштиту споменика културе Града Београда - www.belgradeheritage.com

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЧУКАРИЦА

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе:
- Фабрика шећера, Радничка 3 и 3а (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 23/84)
- Црква Рођења Богородице са Борачким гробљем у Великој Моштаници (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 4/83)
- Црква Св. Николе у Остружници (Решење Завода за заштиту споменика културе Града Београда бр. 327/4, од 9. 5. 1969)
- Јанићева кафана у Остружници, Карађорђева 19 (Решење Завода* бр. 364/2, од 4. 4. 1972)
- Јанићеви дућани, Трг Карађорђевих устаника 4, Остружница (Решење Завода бр. 551/2, од 2. 8. 1971)
- Основна школа "Љуба Ненадовић", Аце Јоксимовића 25, Жарково (Решење Завода бр. 308/5, од 8. 5. 1965)
- Стара школа у Жаркову, Аце Јоксимовића 2 (Решење Завода бр. 103/10, од 8. 5. 1965)
- Зграда у Тургењевљевој 1 (Одлука о проглашењу, "Сл. лист града Београда" бр. 4/83)
- Зграда Ковнице новца, Пионирска 2 (Одлука, "Сл. гласник РС" бр. 30/2007)

Археолошка налазишта:
- Ледине у Жаркову (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 378/47, од 20. 10. 1947)ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре:
- Радничко насеље, Железник
- Ресторан "Рибар – код Мије Аласа", Стари обреновачки пут 14
- Ковница новца, Топчидер, Пионирска 2

Објекти сакралне архитектуре:
- Црква Св. Ђорђа, Љешка 1
- Црква Вазнесења, Жарково
- Црква Св. краља Стефана Дечанског, Железник
- Црква Преображења, Умка
- Црква Св. Николе, Остружница

Археолошка налазишта:
- Медовиште у Великој Моштаници

Објекти народног градитељства:
- Стара зграда Општине, Железник
- Стара кафана "Извор", Железник
- Зграда Старе ваге, Железник
- Зграда Старог катастра, Умка
- Стара Среска кућа, Умка


* Завод за заштиту споменика културе Града Београда - www.belgradeheritage.com