Грађанска стања

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Одсек за лична стања грађана, вођење  матичних књига и изборна права - Чукарица

Тел. 011/3052-432

е-mail: maticari@cukarica.rs