Друшвене делатности и привреда

Начелник одељења:

Милорад Цајковић

тел: 011/3052-175

е-mail: mcajkovic@cukarica.rs