Градска општина Чукарица је оснивач следећих предузећа и установа:

ЈП "Пословни центар Чукарица"
Шумадијски трг 2, тел. 3052-401, www.jpcukarica.rs

Културни центар "Чукарица"
Тургењевљева 5, тел. 3552-678, 3559-368, www.kccukarica.rs
радним данима 08.00-21.00, суботом 08.00-14.00

Галерија '73
Пожешка 83a, тел. 3557-142, www.galerija73.com
радним данима 10.00-20.00, суботом 10.00- 15.00