Кабинет Председника

Помоћници

Председник општине може имати највише три помоћника. Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

Помоћник председника за област финансија

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА АРИТОНОВИЋ

Рођен је 1985. године. Дипломирао је на Криминалистичко-полициској академији. Активно се бави научно-истраживачким радом. Као аутор и коаутор објавио је више научних радова. Учесник је више међународних научно-стручних скупова. Од значајнијих научних ангажовања истиче се рад на Приручнику за рад полиције у заједници у склопу активности Министарства унутрашњих послова на реализацији Акционог плана за примену Стратегије полиције у заједници. Дугогодишње радно искуство у приватном сектору безбедности, радио је и као стручни сарадник за безбедност у предузећу ПИМ АД. Ожењен је и отац једног детета.

Члан Српске напредне странке.

тел. 3052-199, факс 3052-470, e-mail: naritonovic@cukarica.rs

 

 

 

Помоћник председника за спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Јовица Гостојић

Јовица Гостојић рођен је 29.09.1965. годице у Београду(Жарково), отац троје деце. Завршио ОШ „Ђорђе Крстић“ и средњу економску школу, дипломирао на Факултету „Висока Школа Модерног Бизниса“у Београду смер (Менаџмент у Савременом бизнису) и добио звање менаџер.

Активно се бавио спортом, играо фудбал као члан ФК „Жарково“ .

Дугогодишњи рад у приватном сектору код успешних привредника,

Од 2016 до 2020 одборник Скупштине градске општине Чукарица,

Од 2017 до 2021 Културни центар Чукарице на месту позоришни техничар.

Члан Српске Напредне Странке

Тел: 3052-199 факс: 3052-470

Mail: jgostojic@cukarica.rs 

Помоћник председника за друштвене делатности

 

 

 

 

 

 

ПЕТАР МАНДИЋ

Рођен 14.11.1988. године у Београду. По занимању дипломирани економиста .

Одборник у СО ГО Чукарица у периоду 2012-2016, председник Савета за омладину 2012-2016, члан Управног одбора Јавног предузећа Сава центар од 2012. до 2013, запослен у Канцеларији за младе Града Београда у периоду 2014-2016. године, помоћник председника ГО Чукарица од 2016. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

Члан Социјалистичке партије Србије од 2006. године.

Тел. 3052–213, факс 3052-470,

E –mail: pmandic@cukarica.rs

Шеф кабинета председника

Нада Марковић

тел: 011/3052-111

e-mail: nmarkovic@cukarica.rs