На 30. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, одржаној 06.06.2024. године донето је Решење о одбацивању приговора.