На 18. седници Изборне комисије ГО Чукарица донето је  РЕШЕЊЕ KОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА СУ ИМЕНОВАНИЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ПОСТАЛИ ЧЛАН И ЗАМЕНИК ЧЛАНА ПОСЕБНОГ САСТАВА И  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ.