На 15. седници Изборне комисије градске општине Чукарица донето је РЕШЕЊE О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ