На 13. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, која је одржана 22.03.2022. године донето је РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ.