На 10. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, која је одржана   19.03.2022. године донето је РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ.