На 12. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, која је одржана   19.03.2022. године донето је РЕШЕЊЕ О ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА.