На 11. седници Изборне комисије градске општине Чукарица, која је одржана   19.03.2022. године донето је РЕШЕЊЕ О ПОСЕБНОМ САСТАВУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГО ЧУКАРИЦА.