-Захтев за признавање права на проширени обим заштите цивилних инвалида рата

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Борачко-инвалидска заштита

Потребна документација:
Захтев
- Лична карта (фотокопија)
- Уверење о држављанству
- Уверење о околностима и начину рањавања - повређивања
- Медицинску документацију о лечењу из периода рањавања - повређивања
- Уверење фонда ПИО да не остварује накнаду за телесно оштећење

 

Образац се може набавити у општини на шалтеру 18

Напомена везана за документацију:
Документа не могу бити старија од шест месеци.

Место предаје документације: шалтери 1, 2 и 3

Телефон за информације: 3052-100

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 1, 2 и 3 се може поднети сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова