Седница је почела у 15.00 часова, а  председавала је председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 33 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 32. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 30 гласова ЗА

Предложен је и са 32 гласа ЗА усвојен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. Констатовање оставке члана већа го Чукарица- милоша јовановића

 

2. предлог одлуке о измени статута градске општине чукарица

 

3.предлог одлуке о измени пословника скупштине градске општине чукарица

 

4. ПРЕДЛОГ одлуке о буџету го чукарица за 2024. годину са кадровским планом запослених у управи го чукарица за 2024. годину.

 

5. предлог решења о давању сагласности на финансијски план кц „чукарица“ за 2024. годину

 

6. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на финансијскин план ку „галерија 73“ за 2024. годину

 

7. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на финансијски план спортске организације чукарица за 2024. годину

 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Предложен дневни ред усвојен је већином, са (32) гласа присутних одборника.

 

1.Констатовање оставке члана већа го Чукарица- милоша јовановића

 

У оквиру ове тачке, присутним одборницима се обратила председница Скупштине Лидија Јовановић и констатовала оставку коју је поднео досадашњи члан Већа Милош Јовановић.

 

 

2. предлог одлуке о измени статута градске општине чукарица

 

Под овом тачком присутнима су се обратили председница Скупштине која је истакла да је измена Статута извршена како би се извршило усклађивање са Законом о локалним изборима, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић је изео да је Комисија једногласно усвојила предложену измену.

Отворена је расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила овај предлог и донела Одлуку о измени Статута Градске општине Чукарица

 

3.предлог одлуке о измени пословника скупштине градске општине чукарица

 

Под овом тачком присутнима су се обратили председница Скупштине која је истакла да је измена Статута извршена како би се извршило усклађивање са Законом о локалним изборима, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић је изео да је Комисија једногласно усвојила предложену измену.

По овом предлогу отворена је расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила овај предлог, и донела Одлуку о измени Пословника Скупштине Градске општине Чукарица

 

4. ПРЕДЛОГ одлуке о буџету го чукарица за 2024. годину са кадровским планом запослених у управи го чукарица за 2024. годину.

 

Под овом тачком присутнима се обратила ресорни члан Већа задужен за финансије Бранка Спајић Флегер која је детаљније образложила предлог одлуке, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог Одлуке

 

По овом предлогу отворена је расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила овај предлог, и донела Одлуку о Буџету ГО Чукарица за 2024. годину са кадровским планом запослених у Управи ГО Чукарица за 2024. годину.

 

5. предлог решења о давању сагласности на финансијски план кц „чукарица“ за 2024. годину

 

Под овом тачком присутнима се обратио в.д. директора Миодраг Ракочевић који је детаљније образложио предлог, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог.

 

По овом предлогу отворена је расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила предлог, и донела Решење о давању сагласности на Финансијски план КЦ „Чукарица“ за 2024. годину.

 

 

 

6. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на финансијскин план ку „галерија 73“ за 2024. годину

 

Под овом тачком присутнима се обратила в.д. директора Мирела Пудар која је детаљније образложила предлог, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог.

 

По овом предлогу отворена је расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила предлог, и донела Решење о давању сагласности на Финансијски план КУ „Галерија73“ за 2024. годину.

 

 

7. ПРЕДЛОГ решења о давању сагласности на финансијски план спортске организације чукарица за 2024. годину

 

Под овом тачком присутнима се обратио в.д. директора Зоран Маловић који је детаљније образложиио предлог, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог.

 

По овом предлогу је отворена расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила предлог, и донела Решење о давању сагласности на Финансијски план Спортске организације Чукарица за 2024. годину.

 

 

 

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Под овом тачком присутнима се обратила в.д. директора Драгана Зец која је детаљније образложиила предлог, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић који је изнео да је Савет једногласно усвојио предлог.

 

По овом предлогу је отворена расправа, а обзиром да није било пријављених прешло се на гласање.

Скупштина је са 32 гласа ЗА усвојила предлог, и донела Решење о давању сагласности на Финансијски план Туристичке организације Чукарица за 2024. годину.

 

Пошто је дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да одборничких питања није било, седница Скупштине је закључена у складу са Пословником .