Поводом обележавања 8. априла, Међународног дана Рома, Градска општина Чукарица је организовала округли сто на тему „Деценија рада на унапређењу положаја Рома“. Поред представника општине, у округлом столу су учествовали представници Центра за социјални рад, Националне службе за запошљавање, Дома здравља „Др Симо Милошевић“, Школе за основно образовање одраслих „Ђуро Салај“, педагошки асистенти и представници урдружења Рома са Чукарице.

Присутне је поздравио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, који је истакао да се захваљујући доброј умрежености институција много урадило на побољшању положаја Рома у претходних десет година, али да увек може више.

Имплементацијом Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома дошло се до бољих резултата на оснаживању образовне и културне слике Рома, већем обухвату деце у вртићима, као и подизању културне свести. И даље постоји велики број проблема у нехијегинскин насељима, али ћемо наставити заједно са осталим институцијама да радимо на решавању истих“, истакао је председник Коларић.

Поздравивши присутне, чланица Општинског већа Стана Лукић је подсетила учеснике округлог стола на историју обележавања Међународног дана Рома, дана када се сећамо њихове традиције, културе, али и проблема са којима се суочавају. Стана Лукић је истакла да је још 2018. године формиран Мобилни тим за инклузију Рома у оквиру пројекта „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима“, који је са несмањеним интензитетом наставио да ради, а у чијем су саставу координатор за ромска питања, здравствени медијатор, педагошки асистент, представник Центара за социјални рад и саветник за запошљавање НСЗ. Мобилни тим реализује редовне посете ромским насељима у циљу информисања о правима која је могуће остварити пред надлежним институцијма, испитује потребе ромске заједнице у општини, сарађује и кординира активности са другим органимаи бави се очувањем здравља у нехигијенским насељима.