У циљу заштите права и интереса корисника услуга које пружају банке, едукативни тим Народне банке Србије одржаће у понедељак, 13. новембра, са почетком у 12.00 часова у сали Градске општине Чукарица финансијску едукацију младих. Реч је о услугама које пружају банке, друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, друштва за управљање платним и пензијским фондовима, пружаоци платних услуга и издаваоци електронског новца у складу са законом.

Едукација ће бити усмерена на упознавање младих са њиховим правима и заштититом истих, као корисника финсијских услуга. Посебна пажња овог пута биће посвећена платним услугама, као и како да се млади одговорно односе према властитим финансијама.