Председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић обишао је шалтер у Услужном центру општине, где грађани Чукарице од данас могу предати пријаве за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу.

„Услужни центар општине је само једна од три локације где наши суграђани могу поднети захтеве за привремено прикључење на инфраструктурну мрежу. Како бисмо изашли у сусрет нашим суграђанима у Железнику, Сремчици и околним насељима, отворили смо и пунктове у Услужном центру Железник и Месној заједници Сремчица, где грађани такође могу предати пријаве“, рекао је председник у разговору са грађанима.

У услужном центру општине отворена су три шалтера за предају докумената и саветодавну услугу правника, тако да грађани могу у најкраћем року да поднесу захтеве за прикључење на инфраструктурну мрежу. Обрасце за пријаву грађани могу добити на постојећим пунктовима, а доступни су и на сајту Градске општине Чукарица. Пунктови за подношење пријава раде од 8.00 до 15.30 часова, а уколико се покаже потреба, радно време шалтера ће бити продужено.

Подсећамо, подношење пријава грађана за прикључење на инфраструктурне мреже могуће је искључиво за власнике породичних стамбених објеката (породични објекат је зграда са највише два стана) и власнике посебних делова објекта – станове (у стамбеним и стамбено-пословним објектима) који су изградњом, куповином или на други законит начин решавали своје стамбено питање. Могуће је поднети захтев за прикључење на више инфраструктурних мрежа, али је прикључење могуће за само један објекат, односно један стан и то под условом да је то једина непокретност за становање власника и чланова његовог домаћинства. Рок за подношење пријава почиње од 15. септембра и траје до 15. октобра, а пријаве се могу поднети на три локације: ГО Чукарица, Шумадијски трг бр. 2 , Услужни центар Железник, Даринке Радовић 35 и Месна заједница Сремчица, Београдска 157.