Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 35 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 24. седнице Скупштине ГО Чукарица, и то са 34 гласова ЗА

Предложен је и једногласно усвојен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

3. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“.

Предложен дневни ред усвојен је већином гласова присутних одборника.

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

У оквиру прве тачке дневног реда присутнима се обратила ресорни члан Већа, Бранка Спајић-Флегер, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 34 гласова ЗА, донела Одлуку о Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2022. годину.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ.

У оквиру друге тачке присутнима се обратила в.д. директора „Пословног центра Чукарица“ Марија Гаврић, а испред Савета за привредна питања Милош Јовановић. По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим се прихвата Извештај о раду ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2022. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Под трећом тачком дневног реда присутним се обратила в.д. директора „Пословног центра Чукарица“ Марија Гаврић, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овом извештају отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим се даје сагласност н а Извештај о финансијском пословању ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2022. годину.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2022. ГОДИНУ..

Под четвртом тачком, присутнима се обратио Предраг Јеремић председник Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“, а испред Савета за привредна питања Милош Јовановић. По овом извештају отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Закључак којим се прихвата Извештај о раду Надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2022. годину.5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНУ

У оквиру пете тачке, присутнима се обратила в.д. директора Марија Гаврић а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА донела Решење којим се даје сагласност на Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извештаја ЈП „Пословни центар Чукарица“ за период од 01.01.-31.12.2022. године.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“.

У оквиру шесте тачке, присутнима се обратила в.д. директора Мирела Пудар, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 33 гласова ЗА усвојила Решење којим се даје сагласност на Статут Културне установе „Галерија 73“.

Пошто је дневни ред исцрпељен , у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било седница Скупштине је закључена у складу са Пословником, у 12.30. часова