Недавно су почели радови на реконструкцији Улице Светолика Лазаревића Лазе, која повезује Љешку улицу на Бановом брду са улицом Обреновачки друм на Чукаричкој падини. Радове изводе екипе ЈКП „Београд пут“, инвеститор је ЈП „Путеви Београда“, а вредност радова је око 26 милиона динара.

Обилазећи започете радове на уређењу Улице Светолика Лазаревића Лазе, члан Већа Градске општине Чукарица Чедомир Совтић је истакао да се реконструкција улице спроводи у дужини од око 600 метара и да је радовима обухваћено скидање старог слоја асфалта, местимична поправка тротоара, поправка коловозне конструкције, на местима где је потребно , као и замена сливника и шахтова.

„На делу од Радничке улице до Обреновачког друма, где пролазе линије градског саобраћаја, врши се и замена ивичњака и уређење тротоара у склопу раскрснице“, додао је Чедомир Совтић и подсетио да су недавно завршени и радови н реконструкцији Улице Буда Томовића у насељу Беле воде, као и на уређењу Улице Стевана Филиповића у Железнику.