Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње развојног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд – Ваљево – Лозница;

Локација: ГО Чукарица, ГО Барајево, ГО Обреновац, Уб, Лајковац, Ваљево, Мионица, Осечина, Крупањ, Лозница;

Инвеститор: ЈП ,,Србијагас“, Булевар ослобођења 69, Нови Сад

Биће одржана дана 02.06.2023. године са почетком у 11 часова, у просторијама Градске општине Чукарица, Београд ул. Шумадијски трг 2 (мала сала).

 

Увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити на службеном сајту Министарства заштите животне средине https://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi/zahtevi-za-davanje-saglasnosti-na-studije-o-proceni-uticaja

Текст Обавештења Министарства заштите животне средине можете преузети овде.