Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 38 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 23. седнице Скупштине Општине ГО Чукарица, и то са 36 гласова ЗА

Предложен је и једногласно усвојен следећи:

 

ДНЕВНИ РЕД:

 

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ КУ „ГАЛЕРИЈА 73“ „СТЕВА ТОДОРОВИЋ“

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Предложен дневни ред усвојен је већином гласова присутних одборника1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке присутнима се обратила ресорни члан Већа Бранка Спајић Флегер, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА, донела Одлуку о измени и допуни одлуке о Буџету ГО Чукарица за 2023. годину.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦ „ЧУКАРИЦА“ ЗА 2023. ГОДИНУ.

У оквиру друге тачке присутнима се обратио в.д. директора Културног центра, Миодраг Ракочевић, а испред Савета за Буџет и финансије Никола Марковић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да се нико није јавио за реч, прешло се на гласање.

Скупштина је са 36 гласова ЗА донела Решење којим се даје сагласност на одлуку о изменама и допунама финансијског плана КЦ „Чукарица“ за 2023. годину.

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

Под трећом тачком дневног реда присутним се обратио в.д. директора Културног центра Миодраг Ракочевић, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић. Отворена је расправа по овом предлогу, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Решење којим се даје сагласност на Статут Културног центра „Чукарица“

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „ГАЛЕРИЈА 73“ ЗА 2023. ГОДИНУ.

Под четвртом тачком, присутнима се обратила в.д. директора Мирела Пудар, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић,. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење којим се даје сагласност на одлуку о изменама и допунама финансијског плана Културне установе „Галерија `73“ за 2023. годину.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ КУ „ГАЛЕРИЈА ‚‘73“ „СТЕВА ТОДОРОВИЋ“

У оквиру пете тачке, присутнима се обратила в.д. директора Мирела Пудар, а испред Комисије за прописе Мирослав Јаковљевић. По овом предлогу отворена је расправа, обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА усвојила Решење којим се даје сагласност на Правилник о додели награде КУ „Галерија `73“ „Стева Тодоровић“.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ.

Под шестом тачком, присутнима се обратила директорка Туристичке организације Чукарица Драгана Зец, а испред Савета за буџет и финансије Никола Марковић. По овом предлогу отворана је расправа, а обзиром да није било пријављених, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА, усвојила Решење којим се даје сагласност на одлуку о изменама и допунама финансијског плана Туристичке организације Чукарица за 2023. годину.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ.

Под овом тачком председавајућа Скупштине Лидија Јовановић је присутне упознала са предлогом да се на место председника Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу, уместо Марије Гаврић именује Марта Нешић, а да се уместо члана савета Љиљане Кузмановић Вујаковић именује за члана Вукосав Бадњар. По овом предлогу отворена је расправа. Обзиром да није било пријављених за расправу, прешло се на гласање.

Скупштина је са 37 гласова ЗА донела Одлуку о измени и допуни решења о образовању Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу.

Пошто је дневни ред исцрпељен , у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. Обзиром да Одборничких питања није било седница Скупштине је закључена у складу са Пословником.