Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (Сл.гласник РС, број 18/2020) прописује услове за признавање статуса борца и разврставање у категорије према времену и територији укупног војног ангажовања, што је регулисано члановима 5-7 наведеног Закона.

Статус борца утврђује се на основу оригиналних писмених доказа из времена учешћа у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира, као и на основу писмених података којим располаже надлежни орган Републике Србије, односно Министарства надлежног за послове одбране и Министарства надлежног за унутрашње послове, о дужини ангажовања борца у оружаним снагама.

Наведени подаци морају садржати тачан датум почетка и датум престанка војног ангажовања борца.

За све ближе инвформације обратити се Одсеку за борачко инвалидску заштиту Општине Чукарице, телефон број 3052-395.

Захтев за утврђивање статуса борца