Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2023/2024. годину ће бити спроведен од 10. априла до 12. маја 2023. год. преко портала еУправе.

Захтеви за упис се подносе искључиво електронским путем: https://euprava.gov.rs/vrtic

Захтеви (комплетна документација) који су поднeти у току предходне радне године, односно пре 10. априла 2023. године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања редовног Конкурса.

Захтев за упис у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно,законски заступник детета –електронском пријавом.

Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2023/2024. године биће разматрани у ревизијама уписа.

Динамика конкурса:

Пријем захтева – од 10. 4. до 12. 5. 2023. год.

Прелиминарне листе – 5. 6. 2023. год.

Жалбени рок – од 5. 6. до 14. 6. 2023. год.

Разматрање жалби – од 15. 6. до 23. 6. 2023. год.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења на сајту ПУ Чукарица.