Под слоганом „Пролећно уређење за боље расположење“, Градска општина Чукарица расписује Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде.

Aктивности на унапређењу својстава зграде које су предмет овог Јавног конкурса подразумевају замену улазних врата, молерско-фарбарске радове на заједничким деловима зграде и замену поштанских сандучића.

Укупан износ средстава опредељен буџетом Градске општине Чукарица за ову намену износи 30.000.000,00 са ПДВ-ом.

Средства за учешће у суфинансирању активности на унапређењу својстава зграде које обезбеђује Градска општина Чукарица износе максимално 90 % од предрачуна потребних финансијских средстава.

Максималан износ средстава по једној стамбеној заједници који обезбеђује Градска општина Чукарица је до 350.000,00 динара са ПДВ-ом.

Учесници конкурса могу бити стамбене заједнице у свим (или појединим) блоковским целинама обухваћеним урбанистичком зоном XVII.

Рок за подношење пријаве је до 3. априла 2023. године.

Све додатне информације се могу добити на званичној интернет страници Градске општине www.cukarica.rs, путем електронске поште gradjevinskokomunalno@cukarica.rs као и путем телефона 011/3052-228 сваког радног дана од 12.00 до 15.00 чaсова.

Обавештење о продужењу рока Јавног конкурса можете погледати овде.

Текст Јавног конкурса, упустство за учешће на конкурсу и конкурсну документацију можете погледати овде.