Седница је почела у 12.00 часова, седницом је председавала председница Скупштине ГО Чукарица Лидија Јовановић.

Седници је присуствовало 38 одборника.

Пре утврђивања дневног реда, усвојен је записник са 21. седнице Скупштине Општине ГО Чукарица.

Предложен је и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНOМ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КЦ “ЧУКАРИЦА” ЗА 2023. ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦ “ЧУКАРИЦА” ЗА 2023. ГОДИНУ

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КУ “ГАЛЕРИЈА '73” ЗА 2023. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КУ “ГАЛЕРИЈА '73” ЗА 2023. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА'' ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

12. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

13. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

14. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СПОРТИСТА И ЊИХОВИХ НАСТАВНИКА/ПРОФЕСОРА

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Већином гласова присутних одборника усвојен је предложен Дневни ред.

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНOМ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 1. тачком дневног реда, након уводних напомена које су дали Бранка Спаић Флегер, чланица Већа ГО Чукарицам, Никола Марковић, председник Савета за буџет и финансије, и Ратомир Луковић испред Савета за локалну самоуправу, одборници су без дискусије, већином гласова од укупног броја одборника (34) донели Одлуку о буџету ГО Чукарица за 2023. са кадровским планом запослених у управи ГО Чукарица за 2023. годину.

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КЦ “ЧУКАРИЦА” ЗА 2023. ГОДИНУ

Под тачком 2 дневног реда, након уводних напомена директора КЦ „Чукарица“ Миодрага Ракочевића, и Марије Гаврић испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу председница Скупштине је отворила расправу. С обзиром на то да није било дискусије, предлог решења је стављен на гласање, па је Скупштина већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на програм рада КЦ „Чукарица“ за 2023. годину

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦ “ЧУКАРИЦА” ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 3. тачком дневног реда, након уводних напомена које су дали директор КЦ „Чукарица“ Миодраг Ракочевић и Никола Марковић испред Савета за буџет и финансије, председница је присутнима одборницима предлог решења ставила на распараву. С обзиром на то да није било дискусије, Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на финансијски план КЦ „Чукарица“ за 2023. годину.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА КУ “ГАЛЕРИЈА '73” ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 4. тачком дневног реда, након уводног излагања в.д. директорке КУ „Галерија“ Миреле Пудар и Марије Гаврић испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу, председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, предлог је стављен на гласање. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на план и програм рада КУ „Галерија 73“ за 2023. годину.

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КУ “ГАЛЕРИЈА '73” ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 5. тачком дневног реда, након уводног излагања в.д. директорке КУ „Галерија“ Миреле Пудар и Николе Марковића испред Савета за буџет и финансије, председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, предлог је стављен на гласање. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на финансијски план КУ „Галерија 73“ за 2023. годину.

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 6. тачком дневног реда, након уводног излагања Николе Радуновић испред Спортске организације Чукарица и Марије Гаврић испред Савета за образовање и васпитање, културу и физичку културу председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, предлог је стављен на гласање. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на програм рада Спортске организације Чукарица за 2023. годину.

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 7. тачком дневног реда, након уводног излагања Николе Радуновић испред Спортске организације Чукарица и Николе Марковића испред Савета за буџет и финансије председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, предлог је стављен на гласање. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на финансијски план Спортске организације Чукарица за 2023. годину.

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 8. тачком дневног реда, након уводног излагања директорке Драгане Зец и Милоша Јовановића испред Савета за Привредна питања, председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. За реч се јавио одборник Ратомир Луковић и изнео да је задовољан представљеним програмом, и предложио да се успостави туристичка сарадња са побратимљеним општинама. Председница је затим предлог решења ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на програм рада Туристичке организације Чукарица за 2023. годину.

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Под 9. тачком дневног реда, након уводног излагања директорке Драгане Зец и Николе Марковића испред Савета за буџет и финансије, председница је предлог решења ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је предлог решења ставила на гласање. присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на финаснијски план Туристичке организације Чукарица за 2023. годину.

10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Под 10. тачком дневног реда, након уводног излагања вд. директорке Марије Гаврић и Николе Марковића испред Савета за буџет и финансије, председница је предлог закључка ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је предлог решења ставила на гласање. присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (37) од укупног броја донела Закључак о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Пословни центар Чукарица за 2021. годину.

11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ''ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА'' ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Под 11. тачком дневног реда, након уводног излагања вд. директорке Марије Гаврић и Николе Марковића испред Савета за буџет и финансије, и Милоша Јовановића испред Савета за привредна питања председница је предлог закључка ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је предлог решења ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2023. годину са финансијским планом.

12. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Под 12. тачком дневног реда, након уводног излагања члана Већа Славише Шотре, и Мирослава Јаковљевића испред Комисије за прописе, председница је предлог одлуке ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је одлуку ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја усвојила Одлуку о изменама и допунама одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Чукарица.

13. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Под 13. тачком дневног реда, након уводног излагања члана Већа Славише Шотре, и Мирослава Јаковљевића испред Комисије за прописе, председница је предлог правилника ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је правилник ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја донела Правилник о награђивању спортских организација за остварене резултате.

14. ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СПОРТИСТА И ЊИХОВИХ НАСТАВНИКА/ПРОФЕСОРА

Под 14. тачком дневног реда, након уводног излагања члана Већа Славише Шотре, и Мирослава Јаковљевића испред Комисије за прописе, председница је предлог правилника ставила на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је Правилник ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја донела Правилник о награђивању ученика спортиста и њихових наставника/професора.

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Под тачком 15 након излагања председнице Скупштине Лидије Јовановић, предлог Решења је стављен на разматрање одборницима. С обзиром на то да није било дискусије, председница је предлог Решења ставила на гласање присутним одборницима. Скупштина је већином гласова (36) од укупног броја донела Решење о измени решења о образовању штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Чукарица.

Пошто је Дневни ред исцрпељен, у складу са Пословником прешло се на Одборничка питања. С обзиром на то да Одборничких питања није било седница Скупштине је закључена у складу са Пословником.