Са жељом да помогне привредницима са територије своје општине у примени Закона о електронском фактурисању, Градска општина Чукарица организује радионице под називом „Е-фактура у пракси“. Радионице посвећене одговорима на најчешћа питања и проблемима са којима се сусрећу привредни субјекти јавног и приватног сектора у вези функционисања система Е-фактура почеле су данас.

Радионице је посетио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић који је подсетио да су од 1. јануара 2023. године сви правни субјекти дужни да издају, чувају и примају фактуре кроз систем е-фактура, те је овакав вид обуке Општина организовала са намером да им помогне.

“Нови систем доставе и пријема фактура донеће многа олакшања, али ће у периоду преласка на нов начин рада бити потребно и да се привредници подсете неких важећих правила и своје интерне процесе у фирмама прилагоде новим захтевима, а овај тренинг је намењен да им управо у томе помогне”, истакао је Срђан Коларић.

Циљ радионица је да се привредници обуче за самосталан рад на систему електронских фактура и да им се да шири поглед на цео систем како би били у могућности да на адекватан начин разумеју везу система електронских фактура са другим законским обавезама (нпр. ПДВ) и спремно примене прописе.

У првом делу теме радионица биће посвећене обавези издавања и пријема Е-фактура, плаћању по предрачунима и затварању трансакција, електронској фактура и фискализацији, како до Е-рачуна након издатог фискалног рачуна, евиденцији ПДВ-а у систему Е-фактура, као и систему Е-фактура и ЦРФ (Централни регистар фактура).

У другом делу привреднике очекује практичан рад у систему Е-фактура и у систему еСУФ (Систем за управљање фактурама), док је трећи део посвећен нормативном уређењу рада са фактурама код субјеката јавног сектора – интерна акта и процедуре.

У питању је интерактивни метод рада са аудио-визуелним презентацијама и мониторингом 1/1.