С обзиром на чињеницу да су од 1. јануара 2023. године сви правни субјекти дужни да издају, чувају и примају фактуре кроз систем е-фактура, Градска општина Чукарица, са жељом да помогне привредницима са територије своје општине у примени Закона о елекетронском фактурисању, организује радионице под називом „Е-фактура у пракси“.

Радионице су посвећене одговорима на најчешћа питања и проблемима са којима се сусрећу привредни субјекти јавног и приватног сектора у примени Закона о електронском фактурисању, као и проблемима и недоумицама у вези функционисања система Е-фактура.

Сви заинтересовани правни субјекти могу да се пријаве путем мејла info@seminarisrbije.rs. У пријави је потребно навести име фирме, број полазника радионице, као и контакт телефон.

Теме радионица:

I део

- Обавеза издавања и пријема Е-фактуре

- Плаћање по предрачунима и затварање трансакција

- Електроснка фактура и фискализација, како до Е-рачуна након издатог фискалног рачуна

- Евиденција ПДВ у систему Е-фактура

- Систем Е-фактура и ЦРФ

 

II део

- Практичан рад у систему Е-фактура

- Практичан рад у систему еСУФ

 

III део

- Нормативно уређење рада са фактурама код субјеката јавног сектора – интерна акта и процедуре

 

IV део

- Мониторинг и рад 1/1

 

У питању је интерактивни метод рада са аудио-визуелним презентацијама и мониторингом 1/1.