На основу тачке IX став 10. и 11. Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Чукарица, расписаног дана 05.08.2022. године, измењеног (продужетак рока за подношење пријава) дана 02.09.2022. године, Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, Комисијa за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова којe спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице, на својој 12. седници, III-04 број 06-122/2022 од 18.11.2022. године, већином гласова утврдила је

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

На предлог коначне листе крајњих корисника подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Градске општине Чукарица.