Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда,

породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе

као и градске општине на територији ГО Чукарице

 

На основу тачке IX став 5. и 6. Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Чукарица, расписаног дана 05.08.2022. године, измењеног (продужетак рока за подношење пријава) дана 02.09.2022. године, Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, Комисијa за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова којe спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице, на својој 11. седници, III-04 број 06-110/2022 од 19.10.2022. године, већином гласова утврдила је

 

 

 

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

 

 

На ревидирану прелиминарну ранг листу не може се изјавити приговор.

На основу ревидиране прелиминарне ранг листе Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.