Националана служба за запошљавање-Филијала за град Београд у сарадњи са Градском општином Чукарица организује Сајам запошљавања 30. 11. 2022. године са почетком у 11 часова у просторијама ГО Чукарица, Шумадијски трг бр.2.

Циљ сајма је да након успостављања непосредног контакта између послодаваца, који имају потребу за запошљавањем радника, и незапослених лица, које активно траже посао, послодавци обезбеде одговарајуће кандидате, односно да незапослена лица заснују радни однос.

За све послодавце учеснике сајма обезбеђени су штандови.

Предвиђено трајање сајма је од 11 до 15 часова.

Уколико имате потребу за запошљавањем радника одмах или у наредним месецима и уколико сте заинтересовани да учествујете на сајму, можете нас контактирати на следеће бројеве телефона и мејл адресе:

Татјана Мијушковић, тел. 064/810-72-25, мејл: tatjana.mijuskovic@nsz.gov.rs

Никола Ђукановић, тел. 011/3052-120, мејл: ndjukanovic@cukarica.rs

Како бисмо на сајам запошљавања упутили кандидате који одговарају Вашим захтевима, потребно је да нам доставите податке о траженим занимањима, квалификацијама, радном искуству и посебним знањима која су потребна.

Молимо да своје учешће на сајму потврдите до 20. новембра 2022. године.