На основу тачке IX Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, на територији Градске општине Чукарица, расписан дана 05.08.2022. године, измењеног (продужетак рока за подношење пријава) дана 02.09.2022. године, Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22, Комисијa за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова којe спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице, на својој 10. седници, III-04 број 06-95/2022, већином гласова утврдила је

                                                                                        

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе, у згади Градске општине Чукарица, канцеларија 217.

На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.