На основу тачке IX став 2. и 3. Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Чукарица, расписаног дана 05.08.2022. године, измењеног (продужетак рока за подношење пријава) дана 02.09.2022. године, Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, Комисијa за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова којe спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине на територији ГО Чукарице, на својој 10. седници, III-04 број 06-95/2022, већином гласова утврдила је

 

ЈЕДИНСТВЕНУ ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ  КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА СВЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању Јединствене прелиминарне ранг листе, у року од три дана од дана објављивања листе, у згади Градске општине Чукарица, канцеларија 217.

На Јединствену прелиминарну ранг листу подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу Градске општине Чукарица.