Министарству заштите животне средине носилац пројекта привредно друштво „UMKA“ D.O.O. UMKA, 13. октобра бр.1, 11 260 Београд - Умка, поднело је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд, на к.п. бр.30633 К.О. Умка, заведен под бројем 353-02-02280/2022-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у периоду од 09,00-14,00 часова у просторијама Градске општине Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2, спрат I, канцеларија 201, најкасније до 17.10.2022. године као и у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова и на службеном сајту Министарства.

Дана 17.10.2022. године у 10 00, у просторијама Градске општине Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2, спрат I у свечаној сали биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због COVID-а 19.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Обавештење Министарства заштите животне средине објављено је у локалном листу „ДАНАС“ на дан 28.09.2022. године и исто можете преузети овде.