ЈКП „Градска чистоћа“ у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине данас је завршила чишћење нелегалних депонија у улици Кривих њива. Очишћено је 350 кубика грађевинског шута, кабастог и комуналног отпада.

Константно стварање „дивљих“ депонија је последица неодговорног одлагања отпада од стране несавесних појединаца, те овим путем апелујемо на наше суграђане да се савесно опходе према отпаду, тако што ће га одлагати на места на којима је то предвиђено и на правилан начин, јер једино тако можемо сачувати животну средину и хигијену нашег града.