Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине на територији ГО Чукарице

 

На основу Одлуке Већа Градске општине Чукарица о расписивању Јавног конкурса XII-02 бр.06-79/22 од 01.08.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 (у даљем тексту: Правилник) Градска општина Чукарица дана 05.08.2022. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији Градске општине Чукарица за 2022. годину

 

 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Градске општине Чукарица.

 

Текст јавног конкурса и пратећу документацију (прилоге) можете погледати/преузети овде:

 

Текст јавног конкурса

Документација уз позив:

Прилог 1

Прилог 1А

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4