На иницијативу Градске општине Чукарица и становника Улице Петра Драпшина и неколико околних улица, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда започела је изградњу фекалне канализационе мреже за део насеља „Читачки поток“, између улица Петра Драпшина и Авалске, укупне дужине од 3.070 метара. Пројектом је предвиђена изградња секундарне мреже промера 250 мм, што ће становницима ових улица омогућити далеко квалитетније услове живота.

Радове на изградњи мреже, који су почели прошле недеље, обишли су помоћник председника Градске општине Чукарица Никола Аритоновић и члан Већа Мирослав Тодоровић. Том приликом, они су се у разговору са извођачима радова уверили да све тече према предвиђеној динамици и у Улици Јање Миловановић и околним, како је Дирекција и планирала.

Драго нам је да смо заједно успели да иницирамо радове који су суштински важни за приличан број домаћинстава на овом потезу“, рекао је Никола Аритоновић у разговору са задовољним грађанима, подсетивши да је канализациона мрежа била приоритет грађанима овог дела насеља Железник и да ће се истовремено радови одвијати у Јање Милoвановић и две суседне улице, обухваћене пројектом мреже.

Радови на изградњи канализационе мреже почели су и у Тургењевљевој улици на Бановом брду, које је, такође, иницирала Градска општина Чукарица, у сарадњи са грађанима овог дела Чукарице. Реч је о радовима на изградњи секундарне фекалне канализације у регулацији постојеће саобраћајнице у Тургењевљевој на катастарским парцелама 13865/1, 13881, 13871/3 и 10041/8 КО Чукарица, укупне дужине од 225,41 м и пречника Ø250мм. На тај начин биће решен дугогодишњи проблем недостајуће канализације у овој улици, рекао је приликом обиласка члан Већа Мирослав Тодоровић.