Данас су почели радови на санацији коловоза и тротоара у делу Улице Здравка Јовановића у насељу Беле воде. Поменута саобраћајница се уређује на потезу од раскрснице са Улицом Бело врело до раскрснице са Улицом Буда Томовића.

„У Улици Здравка Јовановића се тренутно изводе радови на скидању старог асфалта, регулисању шахтова и местимичној поправци коловозне конструкције, тамо где је то потребно, након чега ће бити постављен нови слој асфалта. Осим санације коловоза у дужини од 200 метара, биће реконструисани и тротоари са обе стране улице“, рекао је члан Општинског већа Чедомир Совтић приликом обиласка радова.

Вредност радова на уређењу дела Улице Здравка Јовановића је 6,7 милиона динара. Инвеститор је ЈП „Путеви Београда“, а извођач ЈП „Београд пут“.

Чедомир Совтић је подсетио да се, поред ове улице, трнутно изводе радови и у Улици Страшка Пинџура на Бановом брду, као и у Копаоничкој улици на Цераку.

„Прошле године смо урадили реконструкцију тротоара са обе стране Улице Страшка Пинџура, а ове године ћемо реконструисати коловоз у дужини од око 500 метара. Вредност ових радова, чији је инвеститор ЈП „Путеви Београда“, а извођач ЈП „Београд пут“, је око 9,3 милиона динара“, казао је Совтић.

У Копаоничкој улици, која повезује насеље Церак са Ибарском магистралом, реконструишу се коловоз и тротоари у дужини од око 400 метара, а радовима ће бити обухваћено и нивелисање шахтова на коту асфалта, као и поправка сливника и замена оштећених ивичњака.