На 17. седници Скупштине Градске општине Чукарица, одборници су усвојили одлуку о престанку мандата Скупштине ГО Чукарица Наташе Пантић, са Изборне листе „Александар Вучић -За нашу децу“ и донели одлуку о потврђивању мандата одборника Наташе Ђорђевић са изборне листе „Александра Вучић - За нашу децу.“

Скупштина је, након процедуре тајног гласања, већином гласова од укупног броја одборника , за новог члана Већа изабрала дипломираног економисту Бранку Спаић-Флегер. Претходно је Скупштина констатовала оставку члана Већа ГО Чукарица Виолете Јевђић. Гласањем за избор члана Већа руководила је председница Скупштине Лидија Јовановић.

Одборници су на седамнаестој седници усвојили и предлог одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2021. годину.У периоду од усвајања Ребаланса до краја 2021. године, на рачун буџета ГО Чукарица уплаћена су наменска трансферна средства од других нивоа власти у укупном износу од 39 700 хиљаде динара. Како ови наменски трансфери нису били познати у периоду израде нацрта Одлуке о буџету, односно нацрта ребаланса, решењима председника општине уведени су у оквир буџета, тако да је исти за 2021. годину износио укупно 943 880 хиљаде динара.Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода и примања утврђено је у износу од 787 609 хиљаде динара, што чини 99,15% прихода и примања планираних Ребалансом.

Усвојени су и извештаји о раду , као и ивештај о финансијском пословању и о раду надзорног одбора ЈП „Пословни центар Чукарица“ за 2021. Усвојена је одлука о висини накнаде у вези са сахрањивањем на гробљима којима управља ЈП „Пословни центар Чукарица“.

Одборници су усвојили и извештај о раду Црвеног крста Чукарица за протеклу годину.