Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Комисије за планове , која је на седници одржаној 16.11.2021.године, донела је закључак којим се Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица, упуђује на јавни увид.


Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1789726-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-bloka-izmedju-ulica-endija-vorhola-lazarevacki-drum-valjevske-i-ivice-devcica-gradska-opstina-cukarica_2/