На тринаестој седници Скупштине Градске општине Чукарица, којојм је председавала председница Скупштине Лидија Јовановић, одборници су усвојили извештај о извршењу буџета за првих девет месеци ове године. Укупно остварени приходи и примања директних и индиректних буџетских корисника буџета ГО Чукарица у периоду од. Јануара до 30. септембра , ове године, износе 560.333.170,00 динара, што чини 74,1 % укупно планираних прихода и примања. Укупно извршени расходи и издаци буџета ГО Чукарица у истом периоду износе 533.745.374,00 динара, са проценом реализације од 58,9 %, у односу на план за текућу годину.

Одборници су усвојили предлог Комисије за предлагање наградa општине, да носиоци признања општине „Матија Бан“ за ову годину буду познати фудбалски репрезенртативци и играчи фудбалских клубова Партизан и Црвена Звезда Момчило Вукотић и Станислав Караси.

Нa седници Скупштине усвојени су и предлози програма комуналног уређења, асфалтирања улица и тротоара, уређења јавних зелених површина за наредну годину, као и предлог програма јавнoг осветљења за 2022. годину. Одборници су донели и решење о образовању штаба за ванредне ситуације Градске општине Чукарица, донели су решење о образовању Штаба за ванредне ситуације. Наиме, услед кадровске промене, у ПС Чукарица МУП РС, уместо, досадашњег начелника ПС Чукарица Ненада Лукића, на његово место за начелника ПС Чукарица МУП РС, именован је Радован Гатарић, који је сада и члан општинског Штаба за ванредне ситуације.