Позивамо грађане Чукарице да у периоду од 8. до 30. новембра 2021. године узму учешће у креирању буџета Градске општине Чукарица за 2022. годину. Своје предлоге, који су из надлежности општине а који ће допринети унапређењу квалитета живота локалне заједнице, могу да доставе путем мејла predlogbudzeta2022@cukarica.rs.

Предлог буџета Градске општине Чукарица за 2022. годину биће објављен на сајту cukarica.rs.