На 12. седници Скупштине, одборници су усвојили одлуку о ребалансу буџета, у циљу увођења додатних прихода обиму буџета и извршила прерасподела средстава у складу са пројекцијом потреба и извршења до краја буџетске године. Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину, трећим ребалансом, буџетски приходи износе 904.179.715,00.

На седници су усвојене и одлуке о измени и допуни финансијског плана Културног центра , Галерије 73, Спортског центра Чукарица и Туристичке организације Чукарица. Одборници су усвојили одлуку којом се констатује да престаје дужност председнику Надзорног одбора КЦ Чукарица, Љубици Дамњановић, и донели одлуку о именовању Стефана Ђокића на дужност председника Надзорног одбора КЦ Чукарица.