Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници, одржаној 14.09.2021.године, утврдила Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са кружним путем), општина Чукарица, за Блок 1, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи.

Обавештење о јавном увиду и нацрт плана су изложени на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1787616-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-komercijalnu-zonu-zapadno-od-ibarske-magistrale-od-petlje-na-labudovom-brdu-do-petlje-sa-kruznim-putem-opstina-cukarica/